top of page

Organizational Network Analysis (ONA) ve İK AnalitiğiPandemi hayatımızın artık bir gerçeği ve birçok şirket bu gerçeğe göre pozisyon almaya başladı bile. 1 yıl önce başlayan uzaktan çalışma dönemi artık büyük firmaların ardı ardına gelen açıklamaları ile beraber pandemi sürecinden bağımsız çalışma düzeni haline geldi. 10 Mart 2021 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği de bu yeni çalışma düzeninin resmileşmesi anlamında büyük önem taşımaktadır.


Uzaktan çalışma ile ilgili yapılan birçok araştırma çalışanların verimliliğinin arttığına dair veriler sunuyor olmasına rağmen bunların çoğu anketten öteye gidemiyor ya da verimlilik ölçüm kavramları işverenlerin sorularına tam olarak istenilen cevapları veremiyor. Örneğin;


  • Yüksek potansiyelli (HIPO) çalışanlarımız hangileri?

  • Bir işin gerçek konu uzmanlarını nasıl tespit edeceğiz?

  • Tükenmişlik yaşayan ekip ve çalışanları anket dışı bir yöntemle belirlemek mümkün mü?

Yukarıdaki soruların yanıtlarını geleneksel yöntemler ile öğrenmemiz güçleşiyor. Peki nasıl bir yöntem izlemeliyiz derseniz; gerçek veriler ile ilerleyerek, bunları tanımlayarak ve doğru analiz ederek bulduğumuz cevaplar bizi etkin çalışmaya götürecek gibi görünüyor. “ONA“ da yani Organizasyonel Ağ Analizi de bu görevi üstlenen bir veri toplama işlemidir.


2017 yılında Insight222 tarafından yapılan bir çalışmaya göre, İnsan Analitiği ve İK Liderleri arasında yapılan çalışmada hakkında en çok araştırma yapılan ve bilgi edinilmek istenilen teknik araç ONA'dır (Görsel 1).


Görsel 1: Organisational Network Analysis is the technique that HR & People Analytics leaders most want to learn more about (Kaynak: Insight222)


Organizasyonel Ağ Analizi Nedir? Organizasyonel Ağ Analizi (ONA), insanlar, gruplar ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri, bağlantıları ve bilgi akışlarını haritalamak, ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan teknik bir uygulamadır. ONA araçları arasında anketler, e-posta trafiğini izleyen sistemler ve tüm iletişim türlerine (e-posta, metin mesajları, geri bildirim, konuşmalar) bakan daha karmaşık uygulamalar bulunur. ONA, İK ve insan analizi ekiplerinin geleneksel olarak güvenmek zorunda olduğu tipik statik "İnsan Sermayesi" verilerine dinamik "Sosyal Sermaye" verilerini de ekler ve bunu bir değer olarak sunar. ONA Şirketler İçin Neden Önemli? Organizasyonel ağlar, organizasyonunuzdaki bilgilerin nasıl aktığını ve ilerlediğini anlamanın temeli olan düğümlerden ve bağlardan oluşur. Analizleri önemlidir çünkü organizasyonların yaptığı hemen hemen her şeyi etkiler : Değişim: Ağlar etkiliyse, şirketler değişime hızla adapte olabilirler. Karar Verme: Ağ kalitesi, kararların kalitesini de etkiler. Liderlik: Etkili liderler, ağlarını belirli şekillerde geliştirme eğilimindedir. Kültür: Bir kuruluşun kültürü, ağlarında yerleşiktir. Ağlar, kültür değişikliğine etkili bir şekilde direnebilir veya bu değişikliği mümkün kılabilir. Birleşmeler ve Satın Almalar: Ağlar bir birleşme veya devir sürecinden sonra iyi entegre olmazsa, kuruluşlar istenen sinerjileri veya maliyet tasarruflarını elde edemezler. İnovasyon: Doğru beceri setlerine sahip insanları farklı ağlardan bir araya getirmek inovasyonu geliştirir. Projeler: Başarılı projeler, daha güçlü ağlara sahip liderler tarafından yürütülür. Ayrıca ONA, yenilikçiliğin kilidini açıp, verimliği ve performansı artırırken bir yandan da çalışan deneyimini de artıran iç görüler sağlamaktadır. Bunlar da rekabet avantajına ve iş başarısına önem veren, çeviklik kültürünü yaratmaya çalışan liderler için en ön planda tutulan unsurlardır.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page