top of page

Toplantı Analitiği

Kuruluşunuzdaki toplantı aktivitelerini ve verimliliğini ölçün. Toplantı süreleri, katılımcı sayıları, mesai saati dışına taşan toplantılar....daha birçok verimliliğinizi etkileyen faktörleri analiz ederek toplantı kalitesi ve verimliliğini artırın.

Toplantı aktiviteleri

Eyleme geçilebilir iş kararları almak için veriye dayalı içgörüler kullanın.

Toplantı kültürünüzü yeniden inşa ederek, kurumun en değerli sermayesi olan insan kaynağı ve zamanını etkin bir şekilde kullanın.

Etkileşimler

Kurum içi ve dışı toplantı etkileşim ve işbirliği performansı hakkında bilgiler toplayın.

Farklı domainlerle olan toplantı iş yükünüzü ölçün, en çok hangi farklı şirket ile etkileşim halindesiniz ? 

Uzun toplantılar

Kurumum en değerli şeyi olan zamanını verlimli kullanmak için uzun toplantıları analiz edin.

Katılımcılar, uzun toplantılarda konsantre olma yeteneklerini kaybetmeye başlar ve odaklarını kaybederler. Toplantıların verimli bir şekilde yapılandırmadığını, toplantı gündeminin önceden belirlenmediğini veya bir karara varmakta sorun yaşadığını gösterebilir.

Geniş katılımcılı toplantılar

Geniş katılımcı sayısına sahip toplantıları gerçek zamanlı 360 derece analiz edin.

Fazla katılımcıya sahip toplantılar aktif olarak katılan katılımcıların küçük bir kısmı hariç diğer katılımcıların zamanlarını boşa harcar. Ayrıca toplantı sonucunda karar alma noktasında verimsizliğe neden olabilir.

Fazla katılımcıya sahip toplantılar yerine güncelleme toplantıları daha efektif sonuçlar verebilir.

1:1 Toplantılar

Çalışan bağlılığını artırmak ve geliştirmek için 1:1 toplantıları analiz edin.

Çalışanların açık iletişimini, geri bildirim döngülerini ve büyüme fırsatlarını teşvik etmek için yöneticileriyle düzenli olarak zaman geçirmeleri önemlidir.
 

Gereksiz toplantılar

Birden çok sıralı yönetim katmanının katıldığı toplantıları analiz edin.

Aynı toplantıdaki sıralı yönetim katılımcılarını kaldırarak toplantı katılımcı sayısını küçültmek, bilgi akışını güncelleme toplantıları ya da 1:1 toplantılar ile sağlamak çeviklik ve zaman yönetimi anlamında fayda sağlar.

Çakışan toplantılar

Kurum içi çeviklik, katılım, zaman yönetimi ve performans açısından önemli etkileri olan çakışan toplantıları analiz edin.

Plansız toplantılar

Etkili, odaklanmış ve gündemi önceden belirlenmiş toplantıları gerçek zamanlı olarak analiz edin.

Plansız toplantılar, toplantı gündemi ve zamanı olmadığı için yeterli odaklanma ve hazırlanma zamanı olmadığı için kurumlar için verimsiz olabilir.

bottom of page