top of page

Müşteri Etkileşimi Analitiği

Satış çoğu şirketin can damarıdır. 
Inboxage "Müşteri Etkileşimi Analitiği" çözümü, müşteri ile etkileşim halinde olan çalışanların, doğru zamanda doğru karar vermeleri ve satış performansını arttırması için gerekli insan davranışı değişikliğini analiz etmek için tasarlanmıştır.

Başarılı satış için içgörülerden yararlanın

Müşteri ile temasta olan satış ekibinizin etkinliğini analiz edin

Kritik müşterilerinizi tanımlayın, haftalık-aylık iletişim adedinizi ölçün

Başarılı satışçılarının paternlerini kaydedin

Satış için çalışan üretkenliğini arttırın

Doğru müşteri ile doğru çalışanınızı eşleştirin

Satış ekibi içinde verimlilik rekabeti yaratın

Başarılı satış ekibi çalışanlarınızı belirleyin, ödüllendirin

Satış anormalliklerini gözlemleyin

En çok geliren getiren müşterilerin metriklerini analiz edin

Az gelir getiren müşterilere harcanan zamanı analiz edin, ekibinizin kaynaklarını doğru kullanın

"Harcanan efor / Kazanılan gelir" analizini müşteri etkileşim verileri üzerinden değerlendirin

Satışlarınızın başarı ve başarısızlık sebeplerinizi tanımlayın

Yüksek potansiyel gösteren satış ekibi personelini keşfedin

Başarılı satış personellerinin çalışma paternlerini çıkartın, örnek patern olarak diğer personeliniz için uygulamaya koyun

Lokasyon, işe giriş tarihi, cinsiyet, yaş gibi farklı metriklerin satışlarınız üzerindeki katkısını analiz edin

Başarı için takım içi rekabeti aktive edin

Satış ekiplerinize rekabet amaçlı SLA'ler tanımlayın

Satış SLA'lerinde başarı gösteren çalışanlara sistem üzerinden ödüller tanımlayın

Ekibin ve çalışanların "müşteri etkileşim hedeflerini" anlık olarak görmelerini sağlayın

bottom of page