top of page
Businessmen

Organizasyonel Ağ Analizi 
ONA

ONA, kurum içi departmanlar ve çalışanlar arası bilgi akışı, işbirlikleri, karar verme, katılım, ve ortak amaç gibi kurumunuz başarısı için gerekli  faktörler hakkında veri toplama ve görselleştirme işlemidir.

İçgörülerden Yararlanın

Departmanlar arası ve departman içi etkileşim matrisi ile iletişimin nabzını tutun

Çalışma süresi ,cinsiyet, yaş, lokasyon, gibi farklı metriklerin karar alma süreçlerinde ki etkisinin analiz edin

Yapılan işbirlikteliklerinin şirkete maliyetini ölçün, bir sonraki adımı planlayın

Inboxage ile  iç ekibi, müşterileri, tedarikçileri ve ortakları arasındaki gerçek iletişim akışlarına ve etkileşimlere dayanan bir “İlişki grafiğini” anlayın. Kuruluşunuzun işleyiş şekli hakkında bilgi sahibi olun

İş gücü planlanlaması

Stratejik iş gücü planlamasını destekleyin

Çalışma alanı değişikliklerinin etkisini planlayın ve ölçün

Veriye dayalı analiz ile uzaktan, yerinde, esnek çalışma modellerinin şirketiniz için optimum verimliliğini ölçün

İşe bağlılık / work engagement

İnsan Sermayesi şirketinizin başarısını yönlendirir. İşine bağlı çalışanlar, başarı ve başarısızlık arasındaki farkı yaratır

Çalışan duyarlılığını anlamak, çalışan başarısının tanınmasını teşvik etmek için sizlere yol gösterir.

Departmanlarınız hakkında analizler

En değerli varlıklarınız olan çalışanlarınızı ölçün

Kapsamlı analitik verilere dayalı kararlar verin

Sorunları yönetilemez hale gelmeden önce ele alın ve kontrol edin 

Başarıyı artıran içgörüler için "Çalışan Analitiği"nde Inboxage’e başvurun

Liderlik

(HiPO : High Potential) Şirketinizin “Gizli yıldızlarını” keşfedin

Çalışan havuzunu derinlemesine analiz edin 

“ Kariyer Yolu” ve “Yönetici Potansiyeli” programları için adaylarınızı belirleyin

Hibrit Work

ONA ile ofise dönüş kararlarına rehberlik edin

Uzaktan çalışma ve dijital işbirliği planlaması

Hangi departmanlar hangi aralıklara sık ve yoğun iş birlikteliği yapıyor? Veri odaklı analiz

bottom of page