top of page

İşyeri verimliliği ve başarılı iletişim analizi


Pandemi süreciyle birlikte dönüşen liderlik kavramının en aranılan eğitimleri içerisinde etkin takım iletişimi ve yeni liderlik kavramı eğitimleri oldu. Bu süreçte akademiden o kadar çok uluslararası firma etkin takım iletişimi için destek istedi ki bizi bile uzaktan yönetimin kurumları bu kadar zorlaması ciddi anlamda düşündürdü.


Öncelikle bu durum alt yapı eksikliği olarak yanlış analize bizleri kolayca teşvik etse de aslında ciddi bir sistem eksikliğine işaret. Aynı takım içerisinde birlikte çalışan kişilerin liderleriyle, müşterileriyle ve kendi takımları içerisinde olan iletişim kopukluğu aslında zaman, mekan bağımsız bir şekilde sistem eksikliğinden kaynaklanır.


Sistematik olarak açık iletişim ile yönetilen her ilişki mekan bağımsız bir şekilde ilerlemeye devam eder. Halbuki düzenli bir sistematiği olmayan ve endirekt ilişkilerin yönetimi uzaktan iletişimin zorunlu olduğu dönemlerde ciddi bir kısır döngüye girer.


Açık iletişimin olmadığı her yerde kontrolün daha da çok arttığını görüyoruz. Bu dönemde giderek artan kontrol ister istemez bireyler üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Hem yönetim hem de takım içinde artan baskı ise performans düşüklüğüne, işten ayrılmalara ve tükenmişliklere (burnout) kadar giden ciddi sonuçlar yarattı ki hayretle Linkedin üzerinden paylaşılan pandemi süreci tükenmiş sendromu nedeniyle işten ayrılmaları, mutsuz çalışanları, yönetim becerileri kendi yöneticileri tarafından eleştirilen birçok çalışanın hikayesini paylaşıldıkça okuyor ve yakın çevremizden de duyuyoruz.


İletişimin düzenli ve sistematik bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu kurumda çalışan her kişi için geçerlidir. Bu iletişimin sistematiğinin de başarı ve verimlilik için izlenmesi gerekir :

- Açık ve düzenli iletişimin olmadığı bir kurum uzun vadede ne kadar başarılı olabilir ?

- Ne kadar büyür ve çalışanlarının da büyümesine alan açar hiç düşündünüz mü?


Oysa ki bugün hala performans yönetimi için yapılan değerlendirme görüşmelerinin, yöneticiden beklenen geri bildirimlerin azlığından hatta bazı kurumlarda ise sadece şablonlarda takip edilen ve en fazla senede bir ker doldurulan formlardan ibaret olduğunu biliyoruz. İş yükü nedeniyle bu durumu normal gören yöneticiler ve bu görüşmeleri zaman kaybı olarak gören çalışanları zaten saymıyorum. Bu bir zincir olarak gidiyor, kurum kültürüne yansıyarak maalesef. Müşterilerine dönmesi gereken zamanda dönüş yapmayan müşteri temsilcileri, takım arkadaşına ihtiyacı olan kritik bilgiyi ulaştırmayan çalışanlar ve birbirleriyle açık iletişim içinde olmayan ekibin başarısından nasıl söz edebiliriz ki?


Oysaki etkin iletişimin kurumun kültürünün bir parçası olduğu her iş yerinde verimlilikten, başarıdan, büyümeden bahsedebiliriz. Ortak bir hedef için bir arada çalışan başaran takımların ortak özelliği açık ve sistematik bir iletişim ile birbirleriyle kurdukları bağdır.


Yukarıda bahsettiğim açık ve sistematik iletişim yönetimini organizasyonel, yönetici ve çalışan bazında ölçümlesek verimliliğinizi, çalışan ve müşteri memnuniyetini ne kadar arttırma şansınız oldurdu?


En sevdiğim sözdür, ölçümlenmeyen hiçbir şey yönetilemez.

Blog Yazarı : Ebru Sznapkova (Dönüşümsel Liderlik Akademisi Eğitmeni / Prag Eğitim Akademisi kurucusu )

Inboxage : Veri odaklı ‘’Çalışan Analitiği’’ çözümüdür. ‘’Çalışanın Yaşam Döngüsü Boyunca Eyleme Geçirilebilir İçgörüler’’ sağlar.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page