top of page

Müşteri Etkileşimi Analitiği

Satış çoğu şirketin can damarıdır. 
Inboxage "Müşteri Etkileşimi Analitiği" çözümü, müşteri ile etkileşim halinde olan çalışanların, doğru zamanda doğru karar vermeleri ve satış performansını arttırması için gerekli insan davranışı değişikliğini analiz etmek için tasarlanmıştır.

Başarılı satış için içgörülerden yararlanın

Müşteri ile temasta olan satış ekibinizin etkinliğini analiz edin

Müşteri ile temasta olan satış ekibinizin etkinliğini analiz edin

Müşteri ile temasta olan satış ekibinizin etkinliğini analiz edin

Satış için çalışan üretkenliğini arttırın
Satış anormalliklerini gözlemleyin
Satışlarınızın başarı ve başarısızlık sebeplerinizi tanımlayın
bottom of page