top of page
header-background.png

Inboxage
Veri odaklı ‘’Çalışan Analitiği’’ çözümüdür.
‘’Çalışanın Yaşam Döngüsü Boyunca Eyleme Geçirilebilir İçgörüler’’ sağlar. 

Verimlilik artışı için kültürel değişimi sağlayın

Çalışan deneyiminizi güçlendirin

Kurumsal çeviklik kazanın

İş gücü ve zaman kaynağınızı optimize edin

details-1 (1).png

Kurum kültürünü ve üretkenliğini optimize etmek için Inboxage çözümüyle tanışın 

Bilgi Akışı

İş-Yaşam Dengesi

Süreç Verimliliği

İletişim Ağı

Darboğazların Belirlenmesi

Zaman Yönetimi

Müşteri Etkileşimleri  Potansiyel Riskler

Odaklanma

İşbirlikteliği Kalitesi

Organizasyonal Ağ Analizi

İnformal Liderlerin Belirlenmesi

Çalışma Paternleri

Uzaktan & Hibrit Çalışma

Tükenmişlik

Zaman & Maliyet kazanıcınızı hesaplayın

Inboxage artan üretkenlik, işe katılım ve iş-yaşam dengesi gibi çalışan ve iş sonuçlarına etki eden faktörlerin iyileştirilmesine olanak tanıyor.
details-1-background.png

Inboxage iş sonuçlarına etki eden faktörleri açığa çıkarır. 

Inboxage, ekiplerin nasıl çalıştığını ve işbirliği yaptığını analiz etmek ve çalışan deneyimini etkileyen faktörleri göstermek için aşağıdaki metrikleri kullanır.

Yönetim
 • Yönetici etkileşimleri

 • Bire bir frekansı

 • Yönetici katılımı

 • Seviye atlamalı toplantılar

 • Liderlik erişimi

Çalışan Yaşam Döngüsü
 • Çalışanın iş yeri çalışma süresi

 • Ağ oluşturma süreci

 • Mentorlarla iletişim

 • Liderlik erişimi

İşbirliği ve Sosyal Etki
 • Akran sayısı

 • Ağ genişliği

 • İzolasyon

 • Dış bağlantılar

 • Özel ve genel etkileşimler

İşe Bağlılık
 • İletişimdeki eğilimler

 • E-posta sıklığı

 • Toplantı sıklığı

 • Toplam odak süresi

 • Uzaktan çalışma

Dahil etme
 • Liderlere erişim

 • Bağlantı sayısı

 • Toplantı katılım oranı

İş Yaşam Dengesi
 • Mesai

 • Mesai sonrası e-postalar

 • Mesai sonrası toplantılar

 • Hafta sonu çalışması

 • Çalışma tutarlılığı

Etkileşim
 • İç ve dış etkileşim ağı

 • Çalışma saati/mesai etkileşimleri

 • Tek noktadan etkileşim

Toplantılar
 • Toplantı süreleri

 • Toplantı alışkanlıkları

 • 1:1 toplantılar

 • Gereksiz, uzun, geniş toplantılar

 • Plansız toplantılar

Diğer Faktörler
 • Kuruma özel faktörler

header-background.png
Temel davranışları anlayın
Verilerinizdeki gerçeği ortaya çıkarın
Süreçleri iyileştirin
Verileri kullanarak üretkenliği artırın
details-1-background.png

API entegrasyonlarından ortak uygulama verilerine kadar herşeyi entegre edin.

Dağınık haldeki verilerinizi Inboxage ile bütünleştirin.

header-background.png

Tüm güncellemeleri ve haberleri almak için bültenimize abone olun

Gönderdiğiniz için teşekkürler!

bottom of page